تیر زدن اشتباهی محافظ نماینده مجلس به جای خلافکار به خودش

میرادو
منتشر شده در 31 تیر 1398

توضیحات نماینده مردم اضفهان در مجلس در مورد حمله به خودروی وی و محافظانش

دیدگاه کاربران