ایرادات شورای نگهبان به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی

ترنج
منتشر شده در 25 خرداد 1398

توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در خصوص ایرادات شورای نگهبان به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی

دیدگاه کاربران