متلاشی شدن ایستگاه فضایی چین در زمان ورود به جو زمین

همه چیز از همه جا
منتشر شده در 07 اردیبهشت 1397

لحظه متلاشی شدن ایستگاه فضایی چین در زمان ورود به جو زمین.

این ایستگاه در آپریل 2018 در منطقه ای در اقیانوس آرام در حوالی برزیل سقوط کرد.

دیدگاه کاربران