فایل هشت درس برای زندگی زناشویی شادتر ویلیام گلاسر

مرجع کالاهای دانلودی
منتشر شده در 02 فروردین 1399

### دانلود فایل هشت درس برای زندگی زناشویی شادتر ویلیام گلاسر


دانلود کتاب تئوری انتخاب و هشت درس برای افزایش رضایتمندی در زندگی زناشویی هشت درس برای غنی سازی زندگی زناشویی بر اساس تئوری انتخاب نوشته : ویلیام گلاسر ترجمه : علی صاحبی عاطفه سلطانی فر اساس laquo;تئوری انتخاب raquo; (ویلیام گلسر) بر این اصل استوار است که تمامی انسان rlm;ها به سبب ...


دریافت فایل

دیدگاه کاربران