فیلم کارگاه اصول و تکنیک های تنظیم قرارداهای تجاری بین المللی به زبان انگلیسی

پژوهشکده حقوق شهردانش
منتشر شده در 22 آبان 1399

آدرس سایت: www.sdil.ac.ir


مدیرعامل: دکتر وحید اشتیاق 


لینک ایتا : https://eitaa.com/sdil_ac_ir 


لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir


لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir


لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research


اینستاگرام: https://www.instagram.com/shahredanesh/


لینک خرید: https://b2n.ir/348865


شماره تماس: 88811581 داخلی 113 و 112


#وحید_اشتیاق


#تنظیم_قراردادهای_تجاری_بین_المللی_به_انگلیسی


#فیلم_کارگاه_های_آموزشی


#فیلم_آموزشی_حقوق


#پژوهشکده_حقوق_شهر_دانش

دیدگاه کاربران