اسکار سرانجام به خواکین فینیکس رسید

ترنج
منتشر شده در 21 بهمن 1398

سخنرانی بازیگر جوکر در حمایت از محیط زیست: ما انسان‌ها خودخواهانه فکر می‌کنیم مرکز جهانیم.

دیدگاه کاربران