500 پلاک خودرو فقط به نام یک نفر!!!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 03 اسفند 1399

سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور در گفت‌وگو تلویزیونی درباره جزئیات یک‌ساله شدن مالکیت پلاکهای فک‌شده خودروها اظهار کرد: سالانه بیش از 5.5 میلیون خدمات شماره‌گذاری به مردم عزیز ارائه می‌دهیم که 3.5 میلیون از این خدمات ویژه نقل و انتقال وسایل‌نقلیه است.


رئیس پلیس راهور افزود: در ابتدای طرح شماره‌گذاری فردمحور 62 میلیون پلاک و شماره را برای شماره‌گذاری در سالهای آتی پیش‌بینی کرده بودیم که تاکنون 55 میلیون از این شماره‌ها و پلاکها به خودروها اختصاص داده شده درحالیکه فقط 23 میلیون پلاک استفاده می‌شود و 32 میلیون پلاک در انبارها و به اسم افراد با کد ملی مشخص نگهداری می‌شود.

دیدگاه کاربران