سواد رسانه‌ای برای سلامت زیست مجازی

سواد رسانه ای
منتشر شده در 21 تیر 1400

ظهور اینترنت و گسترش شبکه‌های اجتماعی راهی برای ارتباط مردم سراسر دنیا با یکدیگر است. در طول سال‌هایی که از پیدایش اینترنت می‌گذرد مرزهای جغرافیایی به‌گونه‌ای از بین رفته و به عبارت ساده همگی باهم در دهکده جهانی زندگی می‌کنیم. به این نکته باید توجه کنید که این زیست جدید نیاز به یک دانش جدید دارد که به سواد رسانه‌ای معروف است. اگر می‌خواهید از فضای مجازی در دنیای امروزی به‌سرعت بهره‌مند شوید به یادگیری سواد رسانه احتیاج دارید.

دیدگاه کاربران