کلیپ تبریک ولادت امام زمان و نیمه شعبان

به سوی نور
منتشر شده در 07 فروردین 1400

روی صحنه همه بی قرارنددشمن و دوست در انتظارند!صحنه در چیدمان نهاییمنتظر مانده تا تو بیایی ...آخر این نامه شاه اش تو هستیاین شب تیره ماه اش تو هستیبی تو این قصه پایان نداردیوسف قصه باید بیاید...یوسف قصه باید بیاید ...رسول خدا فرمود: در دولت او (امام زمان) مردم آنچنان در رفاه وآسایش به سر می برند که هرگز نظیر آن دیده نشده است

دیدگاه کاربران