گلزنی کریم انصاری فرد مقابل المپیاکوس

تماشا اسپرت
منتشر شده در 16 فروردین 1400

شکست سنگین و خانگی آاک آتن مقابل المپیاکوس کریم انصاری فرد از دقیقه 46 وارد زمین شد و تک گل تیمش را به ثمر رساند.

دیدگاه کاربران