چه اتفاقی برای هواپیماهای از رده خارج می افتد؟

یوتیوب ایرانی
منتشر شده در 18 آذر 1400

ردیف بر روی ردیف هواپیمای از رده خارج که به آرامی به نقطه ای دور در بیابان زل زده اند این چیزی است که در گورستان های هواپیما دیده می شود. با اینکه آن ها ممکن است دیدنی و جذاب باشند اما آن ها فقط یک بخش کوچک در صنعت جذابی می باشد که پس از اتمام کار یک هواپیما در جریان است. به محض اینکه یک هواپیمای مسافربری به پایان عمر عملیاتی خود نزدیک می شود یک اکوسیستم مالی و صنعتی که از صندوق های تامینی به شرکت های بازیافت تخصصی اختصاص دارد به کار خود ادامه می دهد. هواپیماهای از رده خارج چه می شوند؟

دیدگاه کاربران