دستگاه لیبل زن opp به پک

h920043556
منتشر شده در 23 اردیبهشت 1398

دستگاه لیبل زن opp اتوماتیک خطی باظرفیت خروجی 500الی 12000عدددرهرساعت وقابلیت استفاده جهت انواع ظروف ازجنس پلیمر-فلز-شیشه


www.behpackco.com

دیدگاه کاربران