دیدگاه کاربران
آزربایجان -

تراختور چه ببره چه ببازه ما باز عاشقشیم و از مهندس زنوزی حمایت میکنیم...

majid -

شانس آوردیم بازیکنامون از اون دیوونه خونه سالم بیرون اومدن