مخمل پاشی ایلیا کالر 09361429205

فلوکان
منتشر شده در 15 مرداد 1399

مـــخــمــل پـــاش///آبـــکـــاری فـــانـــتـــاکـــروم///هـــیـــدروگــرافـــیـــکموادابکاری فانتاکروم و تجهیزات ابکاری


سازنده دستگاه های مخمل پاش_ابکاری فانتاکروم_هیدروگرافیک.


فروش عمده و خرده پودر مخمل ترک چینی و ایرانی


.چسب های مخصوص مخمل پاشی.معمولی و ضد آب.


فروش فرمول فانتاکروم


فروش فیلم(پترن) و اکتیواترو هیدروگرافیک.


تلفن های تماس و مشاوره


09361429205

دیدگاه کاربران