غدیر در قرآن / یک

خبرگزاری رسا
منتشر شده در 12 مرداد 1399

چه آیاتی از قرآن در روز غدیر و به مناسبت آن نازل شده است؟ علاوه بر احادیث فراوانی که به مناسبت واقعه غدیر بیان شده چند آیه از قرآن نیز در این روز و به همین مناسبت نازل شده است.


https://rasanews.ir/fa/multimedia

دیدگاه کاربران