مجوز مجلس برای واردات خودرو پابرجاست

اخبار تماشایی
منتشر شده در 15 فروردین 1401

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: مجوز مجلس برای واردات خودرو پابرجاست و دولت از ابتدای فروردین می‌تواند خودروی سواری وارد کند.

دیدگاه کاربران