حرکات آکروباتیک با هلیکوپتر

وب گرد
منتشر شده در 15 فروردین 1396

ویدئو 360 درجه از داخل یک هلیکوپتر که حرکات آکروباتیک انجام می دهد

دیدگاه کاربران