چیکن تندوری

رستوران شانلی
منتشر شده در 02 آبان 1397

یکی دیگر از غذاهای بسیار خوشمزه و مشهور هندی و پاکستانی تهیه کباب مرغ با


نام چیکن تندوری است که بد نیست حتما یکبار امتحان کنید تا انگشتتون رو هم با


آن بخورید


http://www.shanli-restaurant.com/fa/%D9%85%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84%DB%8C/item/175-%DA%86%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8Chttp://shanli-restaurant.ir/product/%DA%86%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C/

دیدگاه کاربران