پخش خودکار بعدی

پیگیری مطالبات خانواده کودکان غرق شده در گرجستان

ورزشی ورزشی
76

نظرات کاربران
مهدی محمدی -

واقعا تاسف د اره اون ادم عوضی همچنان داره به کارای کثیف خودش ادمه میده.مگه میشه ؟اونت ادم اول از همه باید حبس ابد بشه