فیلم کوتاه معارفه دانشگاه شریف 1392

رنگین کمان
منتشر شده در 26 آبان 1396

به سفارش معاونت فرهنگی دانشگاه شریف طرح، کارگردانی و تدوین - مجید باقری دستیار تولید - سینا حسن زاده

دیدگاه کاربران
<