احمدی نژاد: واقعا مشکل مردم ما مشکل موی جوان های ماست!؟

هشتگ
منتشر شده در 04 آذر 1396

چرا واقعا مردم رو کوچک میکنیم/ شان دولت این است؟/ او در زمان ریاست جمهوری هم مخالفت هایی کرد که راه به جایی نبرد/ در آغاز سال ۱۳۸۵ محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران با ارسال نامه ای به رئیس سازمان تربیت بدنی خواستار فراهم کردن امکانات حضور زنان در ورزشگاه ها شد که بازهم با فشارهایی روبرو شد

دیدگاه کاربران