انتقاد "حسن ریوندی" از سریال های امروزی

شالکه
منتشر شده در 27 مهر 1396

اجرای بسیار زیبای فیلم قیصر توسط "حسن ریوندی"

"احسان علیخانی" و برنامه ماه عسل

در جشن رتبه های برتر موسسه آموزش عالی آزاد نگاره

دیدگاه کاربران