امتحان کنترل کولر هوشمند

کلید کولر هوشمند
منتشر شده در 26 بهمن 1398

این ویدیو برای تست پروژه ی جشنواره ی خوارزمی است.

دیدگاه کاربران