تجدید پیمان اعضای دولت با آرمان های امام راحل

اخبار تماشایی
منتشر شده در 03 شهریور 1397

رئیس جمهور: امروز جدا کردن حساب خود از دولت و تنها گذاشتن آن اشتباه نابخشودنی است.

دیدگاه کاربران