شکار خرگوش توسط قاقم

رنگین کمان
منتشر شده در 27 دی 1396

قاقم یا جثه کوچکش در مقابل خرگوش, با حرکات متوالی در مقابل خرگوش, حواسش را پرت کرده و در یک حرکت سریع به پشت خرگوش پریده و او را شکار میکند.

دیدگاه کاربران