استاد غفاری مناجات با خدا

شهد عشق (استاد غفاری)
منتشر شده در 06 دی 1399

الهی الهی 


از بس که دیدی توبه ام شکسته 


بنما ترحم بر گدای خسته 


از بس که شیطان در دلم نشسته


شد بندگی بنده ات گسسته

دیدگاه کاربران