معاونت در جرائم حمل مواد مخدر

موسسه حقوقی آسایش گستران
منتشر شده در 31 فروردین 1399

محکومیت حمل و نگهداری و انتقال و ارسال مواد مخدر هرکدام به نحوه همکاری در جرم مشخص و تعیین می شود به گونه ای که حکم معاونت در جرم با کسی که جرم را انجام داده است متفاوت است .


 برای دریافت اطلاعات بیشتر حقوقی  با ما تماس بگیرید.


 02188401560


02188403987

دیدگاه کاربران
<