طرح بسیج ملی شکست کرونا

اخبار تماشایی
منتشر شده در 17 اسفند 1398

معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار کرد: از سه طریق طرح بسیج ملی شکست کرونا در سراسر کشور اجرا خواهد شد.


علیرضا رییسی معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید ب اینکه طرح بسیج ملی مقابله با ویروس کرونا از روز یکشنبه هفته آینده در همه استان‌های کشور اجرا می‌شود اظهار کرد: از سه طریق طرح بسیج ملی شکست کرونا در سراسر کشور اجرا خواهد شد.


معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: طرح بسیج ملی شکست کرونا از پنج شنبه در استان‌های قم گیلان مازندران و گلستان آغاز شده است.


معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: چنانچه ماموران بهداشت به در منازل مردم مراجعه کنند اقدام به آموزش افراد و یا گندزدایی اقدام می‌کنند.


رئیسی با بی نظیر خواندن توانایی و زیر ساخت‌های وزارت بهداشت در سطح کشور گفت: وزارت بهداشت با داشتن 30 هزار مرکز بهداشتی و درمانی در اقسی نقاط کشور می‌تواند در پوشش طرح بسیج ملی شکست کرونا اقدام کند.


معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: این طرح دو هدف را دنبال می‌کند. مراقبت غیر حضوری از خانوار‌ها با توجه به پرونده الکترونیک و دیگر بهداشت عمومی محیطی است.


وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به کمک ارگان‌های دیگر می‌تواند تا 500 هزار نفر نیرو در اختیار بگیرد افزود: مدیریت اجرای طرح بسیج ملی شکست کرونا به عهده وزارت بهداشت است و تا پایان هفته آینده در تمام کشور فراگیر می‌شود.


رئیسی سه روش را برای کنترل و مراقبت از سلامت افراد و خانوار‌ها را معرفی کرد سامانه خود ارزیابی الکترونیکی کرونا salamat.gov.ir سامانه تلفنی 4030 و ارتباط تصویری و اینترنتی با کارشناسان وزارت بهداشت از جمله راه‌های کنترل سلامت خانوار‌ها است.

دیدگاه کاربران