10 کشور برتر برای زندگی در جهان |Top 10 countries to live in the world

سایت چارتر بلیط
منتشر شده در 17 شهریور 1398

براساس مطالعه ای که توسط موسسه Legatum در سال 2018 انجام شده است نروژ بهترین کشور برای زندگی امروز است. پس از آن نیوزلند فنلاند براساس مطالعه ای که توسط موسسه Legatum در سال 2018 انجام شده است  نروژ بهترین کشور برای زندگی امروز است. پس از آن نیوزلند  فنلاند  سوئیس  دانمارک و سوئد دنبال می شوند. در زیر ده کشور برتر را که آنرا در صدر لیست این رتبه بندی معتبر و دلایل درج آنها قرار داده اند تفکیک خواهیم کرد.


سایت : http://charterbilit.com/Blog/view/1566118498

دیدگاه کاربران