دو فوت کوزه گری بسیار مهم جهت گرفتن حداکثر تخم از پرنده

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

دو فوت کوزه گری در رابطه با تولید تخم بیشتر وجود دارد اولین عامل جلوگیری از کرچی پرنده است و مورد دوم تنظیم نور محیط


آدرس ویدئو


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/527-maximum-eggs.html


منبع: تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران