چندواکنش جالب با شیشه

سورن شیمی
منتشر شده در 03 شهریور 1398

برخلاف سایر مواد پلیمری که از ساختمانی زنجیره ای برخوردارند شیشه از ساختمان شبکه ای برخوردار می باشدبا وجود این مقاومت شیشه ای بسیار زیاد حدودا” دو برابر مقاومت و استحکام دیگر الیاف غیر فلزی است.شیشه ی مذاب به صورت رشته هایی نخی شکل رشته رشته می شود الیاف شیشه الیاف ظریف و خمش پذیری هستند که از شیشه ساخته میشوند.الیاف شیشه (glass fiber) تارهای بسیار باریک از جنس شیشه با قطر ثابت و طول نامحدود می باشد. الیاف شیشه با قطری از 5 تا 25 میکرون تولید می گردد.


http://bit.ly/2Zcaow9

دیدگاه کاربران