بغض حسن انصاری فرد در غم از دست دادن جعفر کاشانی

ورزشی
منتشر شده در 10 مهر 1398

بغض حسن انصاری فرد مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در غم از دست دادن جعفر کاشانی


(مراسم تشیع مرحوم جعفر کاشانی شنبه ساعت 10 صبح در باشگاه شیرودی برگزار خواهد شد)

دیدگاه کاربران