خطای انسانی، عامل پرتاب اشتباهی موشک از تایوان به سمت چین

تماشا
منتشر شده در 11 آبان 1395

خطای انسانی، عامل پرتاب اشتباهی موشک از تایوان به سمت چین

دیدگاه کاربران