بدترین خاطره "الطاف احمد"

گرامافون
منتشر شده در 07 شهریور 1396

الطاف احمد خبرنگار لبنانی گفت بدترین خاطره اش بازی کودکان کنار سر های بریده بود

دیدگاه کاربران