چطور درد کهنه ام از بین رفت و تونستم تمام کارای خونه رو تنهایی انجام بدم

دکتر مهرداد منصوری-متخصص ارتوپدی-جراح لگن و مفصل ران

از چارده پونزده سالگی دیده این پام درد میکنه. تا وقتی یک طرف بدنم یه ور شد. نمیتونستم کار کنم. نمیتونستم خونه داری کنم. سه سانت هم پام کوتاه تر شده بود. راه رفتن برام خیلی مشکل شده بود. نمیتونستم جایی مهمونی برم. بعد گفتن شما باید عمل بشی. بعد عمل یواش یواش بلند شدم و


تجربیات بیماران دکتر مهرداد منصوری از نتایج تعویض مفصل لگن - مفصل مصنوعی ران

دیدگاه کاربران