تفسیر سوره بلد آیه 14 | اطعام نیازمندان

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 07 اردیبهشت 1400

اطعام نیازمندان از مصادیق انفاق و احسان بوده و سیره پیامبران و اولیای الهی است.

دیدگاه کاربران