گل های ایران مقابل بحرین با گزارش عربی

ورزش تماشایی
منتشر شده در 18 خرداد 1400

گل های ایران مقابل بحرین با گزارش عربی ناراحتی گزارشگر بحرینی از گل های تیم ملی

دیدگاه کاربران