سید ابراهیم رئیسی: باید وابستگی سفره مردم به نرخ ارز قطع شود

انتخاب 1400
منتشر شده در 22 خرداد 1400

تورم در هشت سال اخیر بیش از 300 درصد زیاد شده است


رئیسی:


تمامی قراردادها عملکرد شرکت‌ها و مدیران دولتی باید در سامانه‌ای به طور شفاف برای مردم منتشر شود.


باید تحول در ساختارها خصوصا در نظام بانکی صورت گیرد.


باید از فعالیت‌های غیرمولد جذابیت زدایی کرد


گرانی و گران سازی باید کنترل شود.

دیدگاه کاربران