اسلینگ زنجیر (Chain Sling)

iranallexport
منتشر شده در 14 مرداد 1399

اسلینگ ها به دلیل انعطاف پذیری و مقاومت در برابر کششی سایش و گرما بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.


Chains are one of the most common slinging equipment in Iran.


Iran all export Co. exporter of Chain Sling from Iran to Iranian border countries including Iraq, Armenia, Azerbaijan, Afghanistan, Turkmenistan, Emirates, etc.

دیدگاه کاربران