عمل دررفتگی لگن

دکتر منصور ابولقاسمیان متخصص ارتوپدی

چهار روز بعد از عمل بزرگ لگن برای دررفتگی مادرزادی

این عمل توسط دکتر ابوالقاسمیان فلوشیپ لگن انجام شده است. شماره تماس با دکتر 09338216202

دیدگاه کاربران