تغییر مرجع تقلید اعلم؟!

دیدنی
منتشر شده در 11 مرداد 1399

آیا می توانم مرجع تقلیدم را که یقین به اعلم بودن او دارم را تغییر دهم؟

دیدگاه کاربران