تسمه (Webbing Sling)

iranallexport
منتشر شده در 12 مرداد 1399

تسمه ها بسیار انعطاف پذیر هستند به طوری که می توانند به راحتی در هر نوع کاربرد صنعتی استفاده شوند.


برخلاف زنجیرها یا طناب هایی که سنگین هستند و انعطاف پذیری هم ندارند این تسمه ها بسیار مناسب برای بلندکردن ظرفیت های بزرگ و سنگین هستند.


The slings are color coded according to their rating and European standards in Iran.

دیدگاه کاربران