صحنه های دیدنی از چرخش "فیجت اسپینر"

بامزه ترین ها
منتشر شده در 28 تیر 1396

در این ویدیو برخورد "فیجت اسپینر" را با اجسام مختلف و چرخش آن در آب را به صورت اسلوموشن می تونین ببینین.

دیدگاه کاربران