نکات مهم درباره شکرک زدن عسل

عسل آهوتا
منتشر شده در 23 اردیبهشت 1398

شکرک زدن عسل که به عنوان رس بستن تبلور و کریستالیزه شدن عسل نیز شناخته می شود یک فرآیند کمتر درک شده یا بیشتر یک پدیده سوتعبیر شده است. اکثر افراد مصرف کننده عسل شکرک زده که ساختار آن به دانه‌های درشت تبدیل می‌شود را به شکر ارتباط داده و تصور می‌کنند که این عسل یک عسل غیرطبیعی مخلوط شده با عسل مصنوعی یا عسلی با کیفیت ضعیف است. برخی حتی تصور می‌کنند که عسل شکرک زده فاسد شده و باید آن را دور بریزند. البته اگر بطور دقیق بخواهیم بررسی کنیم شکرک زدن عسل با رس بستن عسل تفاوت های جزئی دارد که در اینجا مورد بحث ما نیست.

دیدگاه کاربران