تاکید فرماندهان سپاه بر راهبرد جوان گرایی

تماشا نیوز
منتشر شده در 16 مهر 1398

تاکید فرماندهان سپاه بر راهبرد جوان گرایی، معنویت افزایی و تقویت اقتدار دفاعی و بازدارنده

دیدگاه کاربران