آموزش رنگ ها به زبان انگلیسی به کودکان

آموزش های راه اندازی شغل 02128423118

آموزش حروف و کلمات به کودکان 


02128423118 - 09130919446,7,8


آموزش حروف و کلمات به کودکان حاوی 14 ساعت ویدئوی آموزشی می باشد.


سرفصل ها: 


آموزش حروف الفبا فارسی و انگلیسی


داستان های فارسی و انگلیسی


آموزش رنگها


برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران 118فایل تماس بگیرید.


www.118File.com

دیدگاه کاربران