قطعه‌ی بسیار آرامبخش Ladyhawk از یانی

ترنج
منتشر شده در 11 شهریور 1398

آرامشی محض در قطعه‌ی رویایی و بسیار زیبای Ladyhawk شاهکاری از یانی

دیدگاه کاربران