خاطره انگیز; اولین رویارویی رونالدوی برزیلی و زلاتان

ورزشی ترین
منتشر شده در 22 مهر 1398

این بازی بین اینترمیلان و آث میلان برگزار شد که مصادف شد با اولین دیدار زلاتان ابراهیموویچ تمانم نشدنی و رونالدوی برزیلی افسانه ای. نکته جالب توجه این است که در جایی زلاتان الگوی فوتبالی اش را رونالدوی برزیلی نام برده است.

دیدگاه کاربران