سرنوشت وام های سرگردان

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

متاسفانه خیلی از وام هایی که داده میشه و به ضرر می انجامد اعلام می شود که در شاخه ای از پرورش ها زیاده ده هستند در صورتی که این طوری نیست شما می توانید با مشاوره با متخصصانی که در مینی سالن حضور دارند حتی خیلی از محصولات را پیشفروش کنید


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو:


minisalon.ir

دیدگاه کاربران