بی نظمی اغتشاش و ظلم به مردم زمینه ساز حادثه تروریستی است

اخبار تماشایی
منتشر شده در 05 آبان 1401
دیدگاه کاربران
<